Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty naše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.


Kompletní výsledky koledování v Zábřežské charitě najdete na odkazu

https://www.zabreh.caritas.cz/cs/pomoc/ts/index.php


Výsledky koledování za celou republiku najdete na odkazu

https://www.trikralovasbirka.cz

rok                      Nemile                     Lupěné

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2018                                   15 928Kč                                    3 400Kč

V roce 2018 jsme opět překonali rekord a to jak na naší obecní úrovni (o 1725Kč víc v Nemili a o 625Kč více v Lupěném), tak i na úrovni Zábřežské charity (o 89 901Kč více jak loni ).

Děkujeme !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017                                   14 203Kč                                    2 775Kč

2016                                   13 630Kč                                    2 890Kč

2015                                   13 632Kč                                    2 703Kč

2014                                   12 693Kč                                    2 285Kč

Děkujeme Vám všem, kteří nás vítáte ve svých domovech, děkujeme za Vaši štědrost, otevřené bránky, za úsměvy.

Využití Tříkrálové sbírky najdete na stránkách Charity  : 

https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky   

CHARITA ZÁBŘEH - využití výtěžku TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY z roku 2017

Vážení přátelé charitního díla,

velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírce. Děkujeme, že jste v minulém roce vlídně přijali naše koledníky a štědře je obdarovali, v našem regionu se vysbíralo1 416.584 Kč. Díky těmto prostředkům můžeme pomáhat konkrétním lidem v nouzi a rozvíjet zdravotně-sociální služby, se kterými jste se už možná Vy sami nebo lidé blízcí setkali.

Příspěvkem z loňského výtěžku jsme například:

  • rozšířili nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek, která pomáhá nemocným, lidem po úrazech a seniorům o polohovací postele,invalidní vozíky, chodítka,
  • přispěli na nákup bezbariérového automobilu, který do stacionáře Domovinka denně přepravuje klienty upoutané na invalidní vozík,
  • opravili zázemí nouzové nocležny, centra a dílnypro lidi bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnané konající veřejnou službu.

Z nadcházejícího výtěžku chceme:

  • podpořit domácí zdravotní a paliativní péči,budujeme mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít doma mezi svými,
  • pokračovat v přímé pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi,příspěvky chudším na složité životní a sociální situace se zvláštním zaměřením na děti,
  • zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který se zaměřuje na podporu lidí s psychickým (duševním)onemocněním.

Prosíme i tentokrát o Vaši štědrost, spolu s námi pomáháte lidem kolem sebe žítlepší životy.

Bc. Jiří Karger, ředitel❘telefon: 736 509 430 ❘email: reditel@charitazabreh.cz

CHARITA ZÁBŘEH Žižkova 7/15789 01 Zábřeh

Aktuality o výsledcích koledování i další zprávy z činnosti nawww.charitazabreh.cz