Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty naše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Kompletní přehled služeb Charity Zábřeh najdete na

 https://www.zabreh.caritas.cz

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky za rok 2019

příspěvkem z loňského roku jste například

  • podpořili pořízení a vybavení charitního domu, který je základnou a zázemím hned pro několik služeb Charity Zábřeh : pro pečovatelskou službu, Občanskou poradnu, půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, výdejní místo distribuce potravinové a materiální pomoci
  • dofinancovali vybavení mobilní hospicové a paliativní péče, která umožňuje lidem na sklonku života, u kterých je ukončena léčba, důstojně dožít doma v kruhu blízkých se zajištěním potřebné péče

Z nadcházejícího výtežku TS 2020 by Charita Zábřeh ráda

  • přispěla na zřízení a provoz služeb pro seniory a handicapované : dopomoc s jejich zabezpečením, mobilitou a aktivizací, zajištění rozvozů teplé stravy
  • spolufinancovat nově vznikající chráněné pracoviště : najdou zde zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce jinak obtížně hledají uplatnění
  • poskytnout přímou pomoc potřebným lidem a rodinám v nouzi


Kompletní výsledky koledování v Zábřežské charitě najdete na odkazu

https://www.zabreh.caritas.cz/cs/pomoc/ts/index.php

 Výsledky koledování za celou republiku najdete na odkazu

https://www.trikralovasbirka.czrok                      Nemile                     Lupěné

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2020                                             19 417Kč                                                4 395Kč

Děkujeme !


 rok                                     Nemile                                      Lupěné

..........................................................................................................................................

2019                                   18 107Kč                                    3 532Kč

2018                                   15 928Kč                                    3400Kč

2017                                   14 203Kč                                     2 775Kč

2016                                   13 630Kč                                     2 890Kč

2015                                   13 632Kč                                     2 703Kč

2014                                   12 693Kč                                     2 285Kč

2013                                   12 856Kč

2012                                   12 279Kč

2011                                    9 577Kč                                      1 155Kč

2010                                   10 935Kč                                    1 365Kč

2009                                  12 798,50Kč                               965Kč

2008                                  11 930,50Kč                                1 201Kč

2007                                  10 558Kč                                     1 477Kč

2006                                  8 013,50Kč                                 1 408Kč

2005                                  11 717Kč

2004                                  8 773,50Kč

2003                                  8 368,80Kč                                2 105Kč

2002                                  7 024,70Kč                                 3 875Kč

2001                                   7 033Kč                                      2 392Kč  

Děkujeme Vám všem, kteří nás vítáte ve svých domovech, děkujeme za Vaši štědrost, otevřené bránky, za úsměvy.

Využití Tříkrálové sbírky najdete na stránkách Charity  : 

Záměry Tříkrálové sbírky 2019

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.


Aktuality o výsledcích koledování i další zprávy z činnosti na   www.charitazabreh.cz