Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty naše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.


Kompletní výsledky koledování v Zábřežské charitě najdete na odkazu

https://www.zabreh.caritas.cz/cs/pomoc/ts/index.php

 


Výsledky koledování za celou republiku najdete na odkazu

https://www.trikralovasbirka.cz

rok                      Nemile                     Lupěné

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019                                18 107Kč                                    3 532Kč

V roce 2019 jsme opět překonali rekord a to jak na naší obecní úrovni , tak i na úrovni Zábřežské charity - celkem neuvěřitelných 1.597.909 Kč - což je o 91.424 Kč více než loni.

Děkujeme !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018                                   15 928Kč                                    3400Kč

2017                                   14 203Kč                                    2 775Kč

2016                                   13 630Kč                                    2 890Kč

2015                                   13 632Kč                                    2 703Kč

2014                                   12 693Kč                                    2 285Kč

Děkujeme Vám všem, kteří nás vítáte ve svých domovech, děkujeme za Vaši štědrost, otevřené bránky, za úsměvy.

Využití Tříkrálové sbírky najdete na stránkách Charity  : 

Záměry Tříkrálové sbírky 2019

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.


Aktuality o výsledcích koledování i další zprávy z činnosti na   www.charitazabreh.cz